Disclaimer & privacy

Privacy & gebruiksvoorwaarden voor deze website

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van NET voor U bvba. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

PRIVACYBELEID

Verantwoordelijke gegevensverwerking

NET voor U bvba is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Adresgegevens: Bavegemstraat 13   9860 Oosterzele
Telefoon: 0474 306413 e-mail:info@netvooru.be

Heeft u vragen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, wilt u graag uw gegevens inzien of laten wijzigen, of wilt u uw gegevens uit onze databases laten verwijderen, dan kan u een mailtje sturen naar info@netvoor.be.  Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon en het Sodexo gebruikersnummer) die u ons vrijwillig verstrekt; telefonisch via mail, via het online aan formulier (aanvraag huishoudhulp of solliciteren bij NET voor U bvba) of tijdens een bezoek aan onze firma.

Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

-    Om na te gaan of wij u een huishoudhulp kunnen voorstellen
-    Om na te gaan of wij voor u strijkopdrachten kunnen uitvoeren
-    Om de huishoudhulpen de noodzakelijk info te bezorgen die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun opdracht bij u; met name; naam, adres, telefoonnummer en het gebruikersnummer van Sodexo
-    Om u relevante e-mails of post te sturen in het kader van het opstart en opvolging van onze huishoudhulp bij u
-    Om u relevante info te sturen over het systeem van de dienstencheques
-    Om in het kader van een arbeidsongeval of een schadegeval de betreffende verzekering de noodzakelijke info te verschaffen

Wenst u meer Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens van potentiŽle klanten, dus personen die een aanvraag hebben gedaan maar die wij nog niet hebben kunnen verder helpen, bewaren wij tot de betreffende persoon ons te kennen geeft dat hij/zij niet meer wenst dat wij voor hem/haar op zoek gaan naar een huishoudhulp.
Gegevens van klanten bewaren wij tot  maximum 5 jaar na de stopzetting van de overeenkomst.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

NET voor U bvba is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, namelijk indien wettelijk vereist.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan info@netvooru.be of via post naar NET Voor U bvba Bavegemstraat 13 9860 Oosterzele
Bij vragen of problemen kan u per mail terecht op info@netvooru.be, per post  via 'Bavegemstraat 13  9860 Oosterzele' of telefonisch op het nummer 0032 474306413.

INHOUD WEBSITE

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en om u de mogelijkheid te geven een aanvraag tot huishoudhulp te doen of te solliciteren bij onze firma. NET voor U bvba stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as isĒ en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NET voor U bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van NET voor U. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij NET voor U bvba.

LINKS EN VERWIJZINGEN

Deze website bevat 'links' naar andere websites. NET voor U bvba is op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de privacy-praktijken van die andere websites.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geÔdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.