Het systeem van dienstencheques

Om de werkgelegenheid te bevorderen en om zwartwerk te bestrijden, ontwikkelde de overheid het systeem van dienstencheques. Als particulier kan u dienstencheques aankopen. Daarvoor moet u zich als gebruiker registreren bij Sodexo. Dat kan online via http://www.dienstencheques-vlaanderen.be. Bij uw aanvraag kiest u uw profiel, afhankelijk of u wil werken met papieren of elektronische dienstencheques.  Zodra u geregistreerd bent krijgt u van Sodexo een gebruikersnummer en kan u dienstencheques aankopen. En dienstencheque kost 9 EUR. 

Deze cheques zijn fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van 1521 EUR per persoon per jaar.

Papieren dienstencheques worden u per post toegestuurd. Op het einde van elke opdracht overhandigt u onze werknemer n dienstencheque per gepresteerd  uur. Let op dat u de cheques zorgvuldig invult. Gebruik hierbij enkel een blauwe of zwarte pen en vergeet de cheque niet te ondertekenen.

Elektronische dienstencheques staan virtueel ter beschikking. Zodra Sodexo de betaling ontvangen heeft worden de cheques toegevoegd aan uw elektronische portefeuille. Na de dagtaak geeft onze huishoudhulp de geleverde prestaties door aan Sodexo. Ten laatste vijf dagen na de melding van de prestatie krijgt u de vraag om de geleverde prestatie goed te keuren of te betwisten. Negen dagen na de prestatiee worden deze automatisch goedgekeurd, ook zonder uw tussenkomst.